Objave

Prikaz objav, dodanih na 2012

Svinjak 1653 m.n.v.

Turni smuk z Mrežc

Popoldanska Kredarica

Veliki detel (Dendrocopos major)

Čopasta sinica (Parus cristatus)

Plavček (Parus caeruleus)

Velika sinica (Parus major)

Menišček (Parus ater)

Močvirska sinica (Parus palustris)

Brglez (Sitta europaea)

Mali krivokljun (Loxia Curvirostra)

Polet z helikopterjem

Navadni fazan (Phasianus colhicus L.)

Poplave ( Kamniška Bistrica in Bistričica ) 5.11.2012

Oktoberska zima na Veliki planini

Gamsi (Rupicapra rupicapra) v močnem sneženju

Slemenova špica

Navadni močerad (Salamandra salamandra)

Velika planina pod milim nebom.

Srna (Capreolus capreolus L.)

Mala podlasica ( Mustela nivalis)

Zelena žaba (Pelophylax sp.)

Srnjak (Capreolus capreolus) ter lisica (Vulpes vulpes)

Slovenski biser - slap Kozjak

Mezociklon nad Kranjem 11.7.2012

Montaž/Jôf di Montasio 2735 m.n.v.

Lisica (Vulpes vulpes)

S Krme na Triglav mimo Doma Planika

Alpski kozorog (Capra ibex)

Belka (Lagopus muta)

Gams (Rupicapra rupicapra)

Koconogi čuk ( Aegolius funereus )

Hermelin (Mustela erminea)

Srnjak (Capreolus capreolus) na deževen dan.

Veliki detel ( Dendrocopos major )

Alpski svizec (Marmota marmota)

Utrinki s triglavskih sedmerih jezer

Voda izpod kamniških gora

Otvoritev nevihtne sezone 2012

Ruševec (Lyrurus tetrix L.)

Srnjak ( Capreolus capreolus )

Belke v Karavankah ( Lagopus mutus )

Divji petelin ( Tetrao urogallus )

Planinski orel

Belka ( Lagopus mutus )

Gozdne miške

Domač planinski raj

Močan veter v Stahovici 16.2.2012

Ledeni Peričnik

Grintovec 2558 m.n.v.

Mala Mojstrovka 2332 m.n.v.